Welkom
Bij Lisanne's schoonheidssalon & pedicure

Privacy verklaring

Lisanne's schoonheidssalon & pedicure noteert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier om naw-gegevens en contactgegevens. Daarnaast noteert Lisanne's schoonheidssalon gegevens over klachten waarmee klanten komen in de verwachting dat Lisanne's salon kan helpen met de verlichting van deze klachten.
Ontwikkelingen op dit gebied worden na elke behandeling genoteerd om de voorgang van deze klachten of wensen te kunnen monitoren. 
Bovengenoemde (persoons)gegevens worden genoteerd in een digitale klantenkaart. Deze klantenkaart is ten alle tijden inzichtelijk voor u als klant. Indien een klant gegevens van zijn of haar klantenkaar wil aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, kan dit door dit schriftelijk aan te vragen bij de salon. Lisanne's salon zal binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke aanvraag passend reageren op de gevraagde actie van zijn of haar klant met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens van deze klant. Indien een klant bepaalde informatie liever niet verstrekt, wordt hier natuurlijk gehoor aan gegeven.
De gegevens die Lisanne's salon noteert zijn alleen bedoeld voor het kundig en juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de behandeling. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van klanten worden maximaal drie jaar bewaard na een laatste bezoek van een klant. 

Algemene voorwaarden

1. algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Lisanne's salon. 

2. kwaliteit
Lisanne's salon levert werk dat overeenstemt met de vooraf verschafte informatie en gemaakte afsprak en en voldoet aan de eisen van goed vakmanschap.

3. Geheimhouding
Lisanne's salon verplicht zich vertrouwelijke informatie besproken voor, tijdens en na de behandeling geheim te houden, ook na afronding van de behandeling.

4. Offertes en aanbiedingen
Aan verzoeken tot meer informatie of prijsindicaties zijn geen kosten verbonden. Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangeven. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige behandelingen.

5. Bevestiging en annulering
Lisanne's salon stuurt een bevestiging per mail van de gemaakte afspraak, inclusief besproken datum en tijd. De klant kan ten alle tijden de behandeling kosteloos annuleren. Indien Lisanne's salon door overmacht (bijvoorbeeld ziekte) een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zal zij dit de klant direct laten weten en een nieuwe in plannen (in overleg met klant).

6. Aansprakelijkheid
Lisanne's salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van haar klant.